2stersinstructeur
 
   Welkom

2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Virtueel
De boot
De winkel
CMAS/NOB
TDI
DAN
Oceanexplorers
Wat is nieuw
2012
Evenementen
2013
2014
2015
Nitrox
Adriatic
Clubhuis
GB & IRE
Middelandse Zee (West)
Opleidingen

Noordzee

Fotoboek
Noorwegen
Plan een duik
NormandiŽ&Bretagne
Oostzee
Bibliotheek
Materialen
Portugal
Deze website
 

NOB 2*-instructeur

 

 

In de Opleidingsinfo lees je meer over de algemene opleidingsdoelen en de cursusopzet van de 2*-instructeursopleiding. In de Breveteisen staan de taken en bevoegdheden overzichtelijk bij elkaar.

 

Het Toetsplan 2*-instructeur beschrijft alle voorwaarden en procedures die bij de 2*I-cursus van kracht zijn. Daarin wordt verwezen naar de Proeven van Bekwaamheid (PvB).

 

De Proeven van Bekwaamheid voor de 2*-instructeur zijn:

PvB 3.1 Het geven van training

PvB 3.3 Het organiseren van activiteiten

PvB 3.4 Het aansturen van kader

PvB 3.5 Het beoordelen van vaardigheden

 

Via de Checklist Werkafspraken kunnen de 2*I-cursist en zijn begeleidend Instructeur-trainer afspraken maken voor het praktijkleertraject. Als dit is afgelegd en alle PvBís zijn afgerond, kan het 2*I-brevet worden aangevraagd door de Instructeur-trainer die de laatste PvB heeft afgetekend. Hiervoor gebruikt hij het Voordrachtformulier 2*I.

NOB 2*-instructeur breveteisen

 

 

De 2*-instructeur wordt in de Engelse benaming aangeduid als Instructor. Dit is een internationaal bekende benaming die aansluit bij de bevoegdheden van de 2*-instructeur.

Kerntaken

De NOB 2*-instructeur is een zelfstandig instructeur. Hij heeft de volgende vijf kerntaken:

-      hij stimuleert de sportieve ontwikkeling van duikers;

-      hij geeft instructie;

-      hij geeft trainingen;

-      hij organiseert (verenigings)activiteiten;

-      hij stuurt het instructieteam aan. 

Bevoegdheden

Een NOB 2*-instructeur is gekwalificeerd voor de volgende taken:

-      theorie, zwembad- en buitenwateroefeningen onderwijzen en toetsen ten behoeve van de 1*- t/m 3*-duikeropleiding;

-      plannen, organiseren en uitvoeren van een complete duikeropleiding;

-      plannen, organiseren en uitvoeren van georganiseerde of begeleide duiken, inclusief Redden;

-      begeleiden van 1*-instructeurs bij het geven van duikeropleidingen.

Ingangsniveau

Om deel te nemen aan de opleiding tot 2*-instructeur moet men:

-      lid zijn van de NOB;

-      minimaal 18 jaar zijn;

-      minimaal 1*-instructeur zijn;

-      beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de onderwatersport.

Vervolgopleiding

Een 2*-instructeur kan doorgaan met de opleiding tot Instructeur-trainer. Hij kan ook aan zijn 3*-instructeurbrevet gaan werken.


copyright oceanexplorers 2005