1stersinstructeur
 
   Welkom

2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Virtueel
De boot
De winkel
CMAS/NOB
TDI
DAN
Oceanexplorers
Wat is nieuw
2012
Evenementen
2013
2014
2015
Nitrox
Adriatic
Clubhuis
GB & IRE
Middelandse Zee (West)
Opleidingen

Noordzee

Fotoboek
Noorwegen
Plan een duik
NormandiŽ&Bretagne
Oostzee
Bibliotheek
Materialen
Portugal
Deze website
 

NOB 1*-instructeur

 

In de Opleidingsinfo lees je meer over de algemene opleidingsdoelen en de cursusopzet van de 1*-instructeursopleiding. In de Breveteisen staan de taken en bevoegdheden overzichtelijk bij elkaar.

 

Het Toetsplan 1*-instructeur beschrijft alle voorwaarden en procedures die bij de 1*I-cursus van kracht zijn. Daarin wordt verwezen naar de Proeven van Bekwaamheid (PvB).

 

De Proeven van Bekwaamheid voor de 1*-instructeur zijn:

PvB 2.1 Het geven van training

PvB 2.3 Het assisteren bij (les)activiteiten

 

Via de Checklist Werkafspraken kunnen de 1*I-cursist en zijn begeleidend Instructeur-trainer afspraken maken voor het praktijkleertraject. Als dit is afgelegd en alle PvBís zijn afgerond, kan het 1*I-brevet worden aangevraagd door de Instructeur-trainer die de laatste PvB heeft afgetekend. Hiervoor gebruikt hij het Voordrachtformulier 1*I.

Breveteisen NOB 1*-instructeur

 

 

De 1*-instructeur wordt in de Engelse benaming aangeduid als Assistant Instructor. Dit is een internationaal bekende benaming die aansluit bij de bevoegdheden van de 1*-instructeur.

Kerntaken

De NOB 1*-instructeur is een assistent-instructeur. Hij heeft drie kerntaken:

-      hij begeleidt duikers;

-      hij verzorgt duikinstructie t/m het 3*-duikerniveau, deels onder directe supervisie van een 2*-instructeur;

-      hij assisteert bij groepsactiviteiten.

 

De opleiding tot 1*-instructeur is gericht op het verwerven van de competenties (combinatie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om onder supervisie van een 2*-instructeur les te kunnen geven aan duikers in opleiding in het theorielokaal en zwembad.

Bevoegdheden

Een NOB 1*-instructeur is gekwalificeerd (bevoegd) voor de volgende taken:

-      theorie ten behoeve van de 1*- t/m 3*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;

-      zwembadoefeningen ten behoeve van de 1*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;

-      zwembadoefeningen ten behoeve van de 2*- en 3*-duikeropleiding onderwijzen;

-      buitenwateroefeningen aan de oppervlakte onderwijzen

 

Als de 1*-instructeur een duiker-in-opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:
- hij leert alleen nieuwe vaardigheden aan in het zwembad;
- hij oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2*-duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;

- hij voert de oefeningen altijd uit in overleg met de 2*-instructeur / hoofdtrainer;
- hij mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het  1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2*-instructeur. Let op: er is ťťn uitzondering op deze regel.  Als 1*-instructeur mag je een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring.

 

De eisen met betrekking tot brevettering en begeleiding hangen dus af van het soort buitenwaterduik. We onderscheiden drie soorten:
1. de opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2*-instructeur.
2. de georganiseerde (club)duik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 1*-instructeur heeft hier de rol van coŲrdinator.
3. de begeleide duik: tijdens een begeleide duik  kan een 1*-instructeur een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal ervaring (met zijn 2*-instructeur). De 1*instructeur is hier begeleider en leidend duiker.

Ingangsniveau

Om deel te nemen aan de opleiding tot 1*-instructeur moet men:

-      lid zijn van de NOB;

-      minimaal 18 jaar zijn;

-      minimaal 3*-duiker zijn;

-      beschikken over een geldige medische goedkeuring voor de duiksport.

Vervolgopleiding

Een 1*-instructeur kan doorgaan met de opleiding tot 2*-instructeur.

 


copyright oceanexplorers 2005