Wrakduiken
 
   Welkom

2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Virtueel
De boot
De winkel
CMAS/NOB
TDI
DAN
Oceanexplorers
Wat is nieuw
2012
Evenementen
2013
2014
2015
Nitrox
Adriatic
Clubhuis
GB & IRE
Middelandse Zee (West)
Opleidingen

Noordzee

Fotoboek
Noorwegen
Plan een duik
NormandiŽ&Bretagne
Oostzee
Bibliotheek
Materialen
Portugal
Deze website
 

Inleiding specialisatie Wrakduiken

Voor de Nederlandse Kust liggen een groot aantal wrakken. Natuurlijk is het erg spannend en leuk om hier op te duiken maar je moet er wel rekening mee houden dat je wel enige ervaring moet hebben gehad voordat je een wrakduik kunt maken. Deze specialisatie voorziet daarin en zorgt dat je goed voorbereid een wrakduik kunt maken.

Breveteisen specialisatie Wrakduiken

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

-  zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;

-  alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Ingangsniveau

2*-duikbrevet

Cursusprogramma

Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.

Bevoegd instructeur

Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én deze specialisatie als stagiaire heeft onderwezen onder begeleiding van een ervaren Instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur.

 

Correcties cursusboek Uitgave 2000

Verwijzingen m.b.t. Richtlijnen voor Veilig Duiken

Pag. 30

Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over resp. Duiken op zee en in ruime binnenwateren, Duiken vanaf een schip, Standby duiker en Duikleider.

Pag. 40

Zie de opmerkingen in de Richtlijnen over Decompressieboei.


 

copyright oceanexplorers 2005